Taken >>

Het Ministerie Van Geheime Zaken bewaakt de nationale veiligheid. Het richt zich op drie belangrijke taken:

1. Afluisteren, bespioneren en onderzoeken van verdachte verschijnselen

2. Rekruteren, opleiden, trainen en uitzenden van TFA's, Task Force Agents.

3. Onderzoeken en verklaren van verdwijningen en mysteries

 

Welkom >>

Welkom op de website van het Ministerie van Geheime Zaken (MVGZ). Wij werken in opdracht voor diverse belangrijke instanties. Het MVGZ is een 'geheime dienst' die via de website bepaalde informatie naar buiten mag brengen. Over een aantal zaken kunnen we wat meer informatie geven, maar lang niet alles en ook niet zo uitgebreid. Wat het MVGZ wel en niet doet blijft wel geheim. Op deze website vind je dan ook absoluut geen adresgegevens of namen van medewerkers. Het MVGZ probeert zo vaak mogelijk de informatie actueel te houden en daar waar nodig van informatie te voorzien. Voor de actuele zaken, weten de TFA’s  van het MVGZ hoe ze de geheime login van het MVGZ moeten bereiken.


Bevoegdheden >>

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevat een opsomming van alle bevoegdheden van het MVGZ, zoals het observeren en volgen van personen, de inzet van de TFA’s en het aftappen van telecommunicatie. Voor alle bijzondere bevoegdheden (ook wel bijzondere inlichtingenmiddelen genoemd) geldt, dat zij alleen mogen worden ingezet wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de dienst.

Copyright 2004 Ministerie van Gehieme Zaken      I     Disclaimer