Contactgegevens >>

De adresgegevens van het Ministerie van Geheime Zaken zijn vertrouwelijk. Voor vragen aan het Ministerie kun
je uitsluitend een e-mail sturen naar:info@ministerievangeheimezaken.nl.

Je sollicitatie naar de functie van TFA kun je sturen naar personeelszaken via: personeel@ministerievangeheimezaken.nl

Links>>

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

Financieel Expertisecentrum (FEC)
Het FEC is een samenwerkingsverband tussen organisaties die een overheidstaak hebben met betrekking tot de integriteit van de financiŽle sector: toezichthouders, controle-, inlichtingen- en opsporinginstanties alsmede de vervolgingsautoriteiten.  

Koninklijke Marechaussee (Kmar)
Site van de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Kmar laat zich het best typeren als een politie-organisatie met een militaire status. Het valt onder het Ministerie van Defensie maar werkt ook voor het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
Site van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de militaire evenknie van de AIVD.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Een site met zeer veel, ook actuele, informatie over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarvan de AIVD een onderdeel is.

 

Copyright 2004 Ministerie van Gehieme Zaken      I     Disclaimer